Dit moet je weten over afval scheiden in de horeca

Afval scheiden in de horeca is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. De bewustwording rondom duurzaamheid groeit, en horecazaken realiseren zich dat ze een significante bijdrage kunnen leveren aan een schoner milieu. Bovendien heeft effectief afvalbeheer niet alleen positieve effecten op het milieu, maar kan het ook economische voordelen opleveren. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over afval scheiden in de horeca, van de voordelen en wettelijke verplichtingen tot praktische tips en inspirerende succesverhalen.

Wat houdt afval scheiden in?

Afval scheiden betekent het apart inzamelen van verschillende soorten afval, zodat ze afzonderlijk kunnen worden verwerkt. Dit proces begint al bij de bron, namelijk in jouw horecazaak, waar het afval gescheiden wordt in diverse categorieën zoals papier, plastic, glas en organisch afval. Door afvalstromen te scheiden, wordt recycling en hergebruik mogelijk, wat de circulaire economie bevordert en bijdraagt aan het verminderen van de hoeveelheid afval die wordt verbrand of gestort.

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Het belang van afval scheiden kan niet genoeg benadrukt worden. Door afval te scheiden, wordt recycling mogelijk gemaakt, wat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen en een lagere milieu-impact. Bovendien vermindert het de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij verbranding of ontbinding van afval op stortplaatsen. Het scheiden van afval speelt ook een cruciale rol in het behoud van natuurlijke hulpbronnen en draagt bij aan een duurzamere toekomst voor de komende generaties.

Voordelen van afval scheiden in de horeca

De belangrijkste voordelen van afval scheiden zijn:

Milieuwinst

Het scheiden van afval draagt direct bij aan een beter milieu. Gerecyclede materialen hoeven niet opnieuw geproduceerd te worden uit nieuwe grondstoffen, wat energie bespaart en de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Daarnaast voorkomt het dat schadelijke stoffen uit ongecontroleerd afval in de natuur terechtkomen, wat de biodiversiteit ten goede komt. Door afval goed te scheiden, draag je als horecazaak bij aan de bescherming van het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Kostenbesparing

Een ander significant voordeel van afval scheiden is de kostenbesparing. Gescheiden afvalstromen kunnen vaak goedkoper worden afgevoerd dan gemengd restafval. Bovendien zijn er vaak subsidies en fiscale voordelen beschikbaar voor bedrijven die duurzaam omgaan met hun afval. Door minder restafval te produceren, kunnen horecazaken besparen op de kosten voor afvalverwijdering. Daarnaast kunnen bepaalde gerecyclede materialen inkomsten genereren als ze verkocht worden aan recyclingbedrijven. Voor een efficiënte afvoer van gescheiden afvalstromen kun je bijvoorbeeld een rolcontainer huren bij Bedrijfsafval.nl, wat zowel praktisch als kosteneffectief is.

Positief imago

Consumenten worden steeds milieubewuster en kiezen vaker voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Een horecazaak die actief bezig is met afval scheiden en duurzaamheid, kan rekenen op een positief imago. Dit trekt milieubewuste klanten aan en kan leiden tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit. Door transparant te communiceren over je inspanningen op het gebied van afvalbeheer, kun je je onderscheiden van de concurrentie en een voorbeeldfunctie vervullen in de branche.

Wettelijke verplichtingen voor afvalscheiding in de horeca

In Nederland zijn er duidelijke regels en wetten omtrent afvalscheiding. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven sinds maart 2021 om hun afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en te laten verwerken. Dit betekent dat horecazaken hun afvalstromen moeten scheiden in categorieën zoals papier, glas, plastic en organisch afval. Niet-naleving van deze wet kan leiden tot boetes en andere sancties. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke eisen die voor jouw bedrijf gelden en hiernaar te handelen.

Soorten afval in de horeca

  • Organisch afval. Organisch afval in de horeca bestaat voornamelijk uit etensresten en andere biologisch afbreekbare materialen zoals koffiedik en theezakjes. Dit type afval kan gecomposteerd worden en omgezet worden in waardevolle compost, die vervolgens gebruikt kan worden in de landbouw of tuinaanleg. Door organisch afval apart te houden, verminder je de hoeveelheid restafval en draag je bij aan een circulaire economie.
  • Glas. Glasafval in de horeca komt voornamelijk van lege flessen en glazen verpakkingen. Glas is een materiaal dat oneindig vaak gerecycled kan worden zonder kwaliteitsverlies. Door glasafval apart in te zamelen, zorg je ervoor dat het gerecycled kan worden tot nieuwe flessen en potten, wat de noodzaak voor nieuwe grondstoffen vermindert en energie bespaart.
  • Papier en karton. Papier en karton vormen een groot deel van het afval in de horeca, bijvoorbeeld van verpakkingen, servetten en papieren menu’s. Deze materialen zijn uitstekend recyclebaar. Door papier en karton apart in te zamelen, zorg je ervoor dat ze hergebruikt kunnen worden in de productie van nieuw papier en karton, wat bijdraagt aan de vermindering van de vraag naar hout als grondstof.
  • Plastic. Plastic afval in de horeca varieert van verpakkingsmateriaal tot wegwerpservies en rietjes. Plastic is een materiaal dat zeer schadelijk kan zijn voor het milieu als het niet goed wordt beheerd. Door plastic afval apart in te zamelen, kan het gerecycled worden tot nieuwe plastic producten, wat de behoefte aan nieuwe kunststof vermindert en de impact op het milieu verkleint.
  • Overig afval. Onder overig afval vallen materialen die niet in de andere categorieën passen, zoals metaal, textiel en elektronisch afval. Ook deze materialen kunnen vaak gerecycled worden, maar vereisen specifieke inzamelings- en verwerkingsmethoden. Door overig afval goed te scheiden, zorg je ervoor dat ook deze materialen op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

Hoe begin je met afval scheiden in jouw horecazaak?

  1. Analyse van afvalstromen: De eerste stap naar effectief afvalbeheer is het analyseren van de verschillende soorten afval die jouw horecazaak produceert. Dit geeft inzicht in welke afvalstromen de meeste aandacht nodig hebben en waar de grootste winst te behalen valt. Maak een gedetailleerde inventarisatie van het afval dat dagelijks, wekelijks en maandelijks wordt geproduceerd en categoriseer dit.
  2. Opstellen van een afvalplan: Op basis van de analyse kun je een afvalplan opstellen. Dit plan beschrijft hoe je het afval gaat scheiden, welke middelen je nodig hebt en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het afvalplan dient als leidraad voor het hele team en moet duidelijke doelen en procedures bevatten. Zorg ervoor dat het plan flexibel is, zodat je het kunt aanpassen aan veranderingen in de bedrijfsvoering of nieuwe wet- en regelgeving.
  3. Scholing van personeel: Het is essentieel dat je personeel goed geïnformeerd en getraind is in afvalscheiding. Organiseer trainingen en zorg voor duidelijke instructies over hoe en waarom afval gescheiden moet worden. Betrek je personeel bij het proces en moedig hen aan om actief mee te denken en suggesties te doen voor verbetering. Een goed geïnformeerd en gemotiveerd team is de sleutel tot succesvol afvalbeheer.

Praktische tips voor effectief afval scheiden

Met onderstaande drie tips kun je de afvalscheiding binnen jouw horecabedrijf verbeteren.

Duidelijke labeling en signage

Zorg voor duidelijke labels en borden op de afvalbakken, zodat zowel personeel als klanten weten welk afval waar thuishoort. Gebruik kleurcodes en pictogrammen om het scheiden van afval zo eenvoudig mogelijk te maken. Duidelijke en consistente labeling helpt misverstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat afval op de juiste manier wordt gescheiden.

Strategische plaatsing van afvalbakken

Plaats afvalbakken op strategische plekken in je horecazaak, zoals in de keuken, bij de bar en in de eetruimte. Dit maakt het voor iedereen gemakkelijker om afval op de juiste manier te scheiden. Zorg ervoor dat de bakken goed bereikbaar zijn en dat er voldoende bakken zijn voor de verschillende afvalstromen. Een logische en handige indeling van de afvalbakken verhoogt de kans dat afval correct gescheiden wordt. Voor elk type afval een juiste container huren kan gemakkelijk en voordelig via Bedrijfsafval.nl. Zij hebben als afvalinzamelaar jarenlange ervaring in de horecabranche.

Regelmatige controles en evaluaties

Voer regelmatig controles uit om te zien of het afval correct wordt gescheiden en evalueer waar verbeteringen mogelijk zijn. Betrek je personeel bij deze controles en bespreek de resultaten in teamvergaderingen. Door regelmatig te controleren en te evalueren, kun je problemen snel identificeren en aanpakken, en zorg je ervoor dat het afvalscheidingsproces voortdurend verbetert.